This site is all about the Filipino community in Sweden. If you are a Filipino living in Sweden or a Swede interested in the Filipino community we hope to serve you.

We know it's not easy to live in a country far in the north of Europe where it's winter and dark half of the year. But finding other Filipinos and maybe the food you miss from home will make life more fun. We collect information from all over Sweden to make this site the information hub for all Filipinos.

We love to hear from you!
Do you have any information to share with the Filipino community? Please, contact us so we can spread that information.

Ang site na ito ay tungkol sa mga Pilipino na nakatira sa Sweden. at kung ikaw ay Pilipino o Swedish na interesado tungkol sa ibang Pilipino handa kameng paglingkuran ka.

ang pagtira at mapalayo sa mahal natin sa buhay ay mahirap at malungkot lalo na kapag taglamig kasama pa nito ang pagdilim sa buong paligid na umaabot ng kalahating taon.  pero kapag nakisalamuha na kayo sa mga kababayan ninyo mapapawi na ng kahit kaunti ang lungkot na inyong mararamdaman, meron din namang masasarap na pagkaing pinoy na mabibilhan at mailuluto dito sa Sweden na tiyak na mapapawi ang pagka miss sa pagkaing pinoy. naghahanap kami at nangongolekta ng mga impormasyon sa iba't ibang lugar dito sa Sweden para may maganda kameng ihandog sa mga Pilipino.

kung may tanong o suggestion kayo, mag message lang po kayo o mag comment sa aming contact form para po ma i-share din namin,maraming salamat po.